Európsky program eTwinning

Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do programu partnerstvo škôl eTwinning, ktorý podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií.

Portál poskytuje on-line nástroje pre učiteľov na vyhľadávanie partnerských škôl, zostavovanie projektov, výmenu skúseností a nápadov, výmenu najlepších príkladov spolupráce a na okamžité nadviazanie spolupráce pomocou rôznych nástrojov prístupných na portáli.

 V rámci realizácie partnerstva škôl sme zostavili a zrealizovali projekt o vode Water around us ( Voda okolo nás ) s kolegami z Talianska. Žiaci VIII.C triedy skúmali vodu zo šiestich hľadísk ako politics, ekologicals, naturalists, scientists, technicians, activists, journalists. Výsledky svojich skúmaní prezentovali žiakom 6. a 7. ročníka a zároveň boli zverejnené všetkým partnerským školám zapojeným do programu  eTwinning. Vďaka tomuto programu naši žiaci si nielenže rozšírili vedomosti o tejto problematike, ale aj nadviazali priateľstvá so žiakmi školy Plesso Secondaria di I Grado „ G. Cavedoni “ Italy. Keďže celý projekt bol realizovaný v anglickom jazyku, zdokonalili si aj svoje komunikačné schopnosti.

journalists.pptx (1,3 MB)

Technicians.pptx (812030)